Góp vốn đầu tư định cư Hoa kỳ

Find HR jobs

Dịch Vụ HR Nhân Tài

22/05/2019

Chương trình góp vốn đầu tư định cư Hoa kỳ năm 2019

Chương trình nhằm hút góp vốn đầu tư định cư nước ngoài để phát triển Đài truyền hình và phim trường KVLA trở thành Đài truyền hình quốc tế . […]