Chương trình định cư đầu tư Hoa kỳ ( Visa EB5)

Find HR jobs

Chương trình định cư đầu tư (Visa EB5)

21/05/2019

Chương trình định cư Hoa kỳ diện đầu tư (Visa EB5)

Chương trình định cư Hoa kỳ diện đầu tư visa EB5 được chính phủ phê duyệt từ năm 1990 , dành cho cả gia đình bao gồm cả vợ , […]